Cest-ca

  • 12282 maal gezien
Herenweg 1
3732 CL De Bilt
030-2200290
hester-cestca@hotmail.com
http://www.cest-ca.org
Winkelinformatie


Kasten zijn uitgeruimd dus er is weer veel nieuws in de winkels!

Vanaf 1 september inname en verkoop herfstkleding !


Cest-ca neemt courante merkkleding in die
schoon, heel en gestreken is.
De verkoop geschiedt op consignatie basis
hetgeen inhoudt dat de kleding tot het moment
van verkoop uw eigendom blijft.
Na verkoop heeft u recht op 45 % van de
verkoopprijs.

Cest-ca bepaalt de verkoopprijs en heeft het
recht deze tussentijds aan te passen.
De ingebrachte kleding hangt zes weken in de
winkel en mits niet verkocht dient u de
artikelen binnen twee weken op te halen.
( uiteraard kunt u dan ook uw aandeel innen)
Zo niet, dan zullen de artikelen aan een goed doel
worden geschonken.


De openingstijden:
Dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17.00 uur.
Inname kleding dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 uur.

Er is voldoende parkeergelegenheid in de buurt!


Terug